สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 066 8899Vitallife is proud to be the world’s first organization accredited against DNV GL's Outpatient Specialist Center Standard

โทร. 02 066 8899

[VDO-NAME]
watch our video

นัดหมายแพทย์

ทำการนัดหมายกับแพทย์ประจำตัวของคุณ.

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ขอเรียนว่าการนัดหมายของคุณจะขึ้นอยู่กับตารางออกตรวจของแพทย์ การนัดหมายเบื้องต้นทั้งหมดจะไม่ถือเป็นการยืนยันจนกว่าคุณจะได้รับอีเมล์ยืนยันหรือการโทรติดต่อจากเราดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้ากรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าอีเมล์และหมายเลขติดต่อของคุณถูกต้อง

แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการนัดหมายตามปกติสำหรับการนัดหมายเร่งด่วน
โปรดติดต่อศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ได้ที่หมายเลข +66 2667 2340 (ต่างประเทศ) หรือ 0 2667 2340 (ในประเทศ)

วัน-เวลาทำการ:
วันจันทร์-วันพฤหัสบดี: 8.00-19.00 น.
วันศุกร์: 8.00-17.00 น.
เสาร์: 8.00-15.00 น.

ความชำนาญพิเศษ*
แพทย์*
วันที่*
เวลาที่ต้องการ*
ชื่อเต็ม*
วันเกิด*
เพศ
ผู้ชาย
ผู้หญิง
สัญชาติ*
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้*
ที่อยู่อีเมล์*
หมายเหตุ

ในการกรอกแบบฟอร์มนัดหมายนี้ ผม/ดิฉันยอมรับเงื่อนไขว่า:

การนัดหมายกับแพทย์ของไวทัลไลฟ์ผ่านเว็บไซต์นี้เป็นเพียงการจัดตารางเวลาเบื้องต้นเท่านั้น ไวทัลไลฟ์ คอร์ปอเรชั่นรวมถึงพนักงานแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญในการรักษาที่ระบุในการนัดหมายโดยใช้เว็บไซต์นี้ไม่ได้ตกลงยินยอมจะให้คำแนะนำทางการแพทย์การวินิจฉัยหรือการรักษาใดๆ แก่ข้าพเจ้าจนกว่าข้าพเจ้าจะได้ลงทะเบียนด้วยตนเอง

ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ แล้วข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใดๆ (รวมถึงการเรียกร้องค่าชดเชยจากการบาดเจ็บ) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการได้รับบริการด้านการดูแลสุขภาพจากไวทัลไลฟ์คอร์ปอเรชั่น ที่ยังไม่สามารถหาข้อยุติในการตกลงยินยอมร่วมกันของทั้งสองฝ่ายให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายไทยและอำนาจของศาลในประเทศไทย

 ผม/ดิฉันยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้น

Vitallife Presentation VDO