สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02 066 8899Vitallife is proud to be the world’s first organization accredited against DNV GL's Outpatient Specialist Center Standard

โทร. 02 066 8899

[VDO-NAME]
watch our video

เกี่ยวกับเรา

 • ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ผู้นำทางด้านการแพทย์และเวชศาสตร์ชะลอวัย มากว่า 13 ปี ไวทัลไลฟ์คือผู้ริเริ่มในศาสตร์แห่งการป้องกันและดูแลสุขภาพให้ยืนยาว เราคือส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลที่ยอมรับกันว่า อยู่ในระดับโลก ในแต่ละปีดูแลคนไข้กว่า 1 ล้านคน ซึ่งแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีชื่อเสียงไปทั่วโลก

  ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ เราสร้างสรรค์ยา อาหารเสริมและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้สำหรับการป้องกันและดูแลสุขภาพให้ยืนยาว เราไม่เพียงแต่สร้างผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพเท่านั้น เรายังเป็นผู้ช่วยส่งเสริมให้คนไข้เข้าใจแก่นแท้แห่งการดูแลสุขภาพ พร้อมด้วยโปรแกรมการรักษาที่ผสานนวัตกรรมระดับโลกมาช่วยเติมเต็มการรักษาสุขภาพ และชะลอวัย

  ภารกิจของไวทัลไลฟ์ คือ พัฒนาสุขภาพของคุณด้วยศาสตร์ชะลอวัยที่สร้างสรรค์จากเทคโนโลยีทันสมัย ให้คุณได้มากกว่าร่างกายที่แข็งแรง แต่ยังช่วยปรับเปลี่ยนสุขภาพของคุณให้สมบูรณ์ และมีชีวิตที่ยืนยาวไร้โรคภัย
  ดูวีดีโอ
 • เรากำลังเข้าสู่ยุคสมัยที่นวัตกรรมการผลิตยาและเวชภัณฑ์ได้ก้าวล้ำเทคโนโลยีไปมาก ในปัจจุบัน วิทยาศาสตร์และกระบวนการดูแลสุขภาพสอดคล้องตอบรับการดำรงชีวิตที่หลากหลายมากขึ้น มีงานวิจัยชี้ว่า โรคเรื้อรังกว่า 75 เปอร์เซ็นต์สามารถป้องกันได้ด้วยแนวคิดรังสรรค์โปรแกรมสุขภาพที่ทันสมัย จะเป็นผู้ช่วยดูแลและเปลี่ยนแปลงสุขภาพและชีวิตของคุณให้มีอายุยืนยาว ส่งเสริมสุขภาพ และช่วยชะลอวัย
 • ผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างอายุที่ยืนยาว ผลิตขึ้นโดยยึดตามหลักวินิจฉัย ป้องกัน ฟื้นฟู ปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้ก้าวทันการรักษาในอนาคต ไวทัลไลฟ์เข้าใจสาเหตุและอาการที่เกิดจากความเสื่อมแห่งวัยด้วยเทคโนโลยีความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์การแพทย์

  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ เป็นผู้เริ่มต้นใช้ยาที่ช่วยรักษาและชะลอวัย เหนือกว่าวิทยาการดูแลสุขภาพที่เราค้นคว้าและวิจัย ไม่เพียงช่วยรักษาสุขภาพของคุณ แต่ยังส่งเสริมให้คุณมีอายุยืนยาวพร้อมสุขภาพที่ดี ตลอดจนดูแลความเสื่อมแห่งวัยทั้งจากภายในและภายนอก ผ่านการรักษาด้วยโปรแกรมเอกสิทธิ์เฉพาะซึ่งเป็นนวัตกรรมล่าสุด รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการที่จะช่วยให้คำปรึกษาอยู่เสมอ

  โปรแกรมการรักษาของไวทัลไลฟ์คิดค้นขึ้นโดยอ้างอิงจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องการรักษาและฟื้นฟูความเยาว์วัย รวมทั้งการพัฒนายาที่ล้ำสมัย ไวทัลไลฟ์ประกอบด้วยคณะผู้ชำนาญการระดับโลก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และผลิตภัณฑ์ ยา เวชภัณฑ์ที่คิดค้นวิจัย พัฒนาด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ล้ำสมัยที่สุด

Vitallife Presentation VDO